ATM
La teva manera de viatjar ja té títol!
Vam dividir el repte en dues fases: la primera va ser crear els namings dels dos nous títols integrats que substituirien la T-10 i la T-mes: T-casual i T-usual.
CLIENT ATM
SERVEI Campanya 360º / Naming

La segona fase va ser crear una campanya que
expliqués les característiques dels nous títols
d’una manera totalment memorable.

T-casual T-usual

Dos namings que responen a les funcions de cada títol i que van estar en boca de tots durant el seu llançament.

Com que es tractava d'una nova manera de moure's, vam jugar amb el mateix moviment.
Vam crear diferents coreografies amb un equip de ballarins professionals a les diferents instal·lacions de l'ATM.