Gran Via 2
Gran Via 2 és un escenari de sensacions. Tant la seva arquitectura neoclàssica com la seva monumentalitat fan que comprar-hi sigui una experiència diferent.
Perquè el lloc importa.
CLIENT GRAN VIA 2
SERVEIS Campanya exteriors

Vam jugar amb els elements arquitectònics del centre,
representats en un 3D hiperrealista i monocromàtic.
Un llenç perfecte a mig camí entre
la realitat i el món oníric.

Els diferents objectes i persones van adoptar protagonisme a les campanyes, sempre amb una direcció d'art que vam centrar en el món de la moda.